Умови членства

Громадяни, що досягли 18-річного віку, раніше не судимі, такі, що не залучалися по статті 130 Адміністративного кодексу України, мають право стати членом суспільного формування взаємодії з правоохоронними органами, отримавши статус «суспільного уповноваженого» або «суспільного помічника».

 

ПОРЯДОК ВСТУПУ

Для того, щоб стати членом «Штабу моніторингу правоохоронної діяльності органів міліції», громадянин повинен:

1.Написати заяву про вступ в члени організації(при собі мати ксерокопію паспорта).
   за адресою: Україна, м. Харків, ін. 50- летія ВЛКС, 56, 6-й поверх, суспільна приймальня.

2. Отримати від «Штабу» всю необхідну правову методологію для вчення (за бажанням, прослухати безкоштовний, правовий семінар).

3. Здати правову атестацію.

4. Прошедший атестацію отримує посвідчення «суспільного уповноваженого» і стає членом «Штабу».

5.Обов'язкова сплата членських внесків 30(трідцять) грівень в місяць.

Член Штабу гарантований від незаконних дій співробітників міліції, за умови виконання своїх безпосередніх прав і обов'язків.

 

ПРАВА ЧЛЕНА «ШТАБУ»

• Отримувати правову, юридичну, консультативну, безкоштовну допомогу «Штабу».
• Вчитмся за допомогою програмної методології «Штабу».
• Брати участь в суспільних заходах «Штабу».
• Мати можливість брати участь в організації структури «Штабу».
• Брати участь в обговоренні і ухваленні рішень з усіх питань діяльності «Штабу».
• Обирати і бути вибраними в органи управління “Штабу».
• Вносити на розгляд органів управління пропозиції по всіх статутних питаннях.


ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА «ШТАБУ»

• Уповноважений член «Штабу» повинен чітко знати і уміти застосовувати норми права.
• Уповноважений член «Штабу» повинен строго дотримувати закони України.
• Сприяти у вирішенні правових питань правоохоронних органів МВДУ.
• Безпосередньо брати участь у всіх суспільних заходах, які проводяться «Штабом».
• Діяти згідно Статуту і виконувати його функціональне завдання.
• Не використовувати свій статус в цілях не прописаних «Штабом».
• Своєчасно оплачувати членські внески.

Член "Штабу" гарантований від незаконних дій співробінтників міліції, за умови виконання своїх безпосередніх прав та обов*язків.