Професійна діяльність штабу

Головною метою діяльності “Штабу” є: сприяння припиненню корупції і неправомірних дій з боку працівників міліції, задоволення, і захист законних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних і інших інтересів членів “Штабу”.

Основні завдання “Штабу”:

  • Збір і оприлюднення інформації відносно корупції в органах МВС.
  • Надання членам “Штабу” юридичної, правової та психологічної допомоги.
  • Брати участь у формуванні позитивного образу міліції, в співпраці з громадськістю, шляхом виступів в засобах масової інформації, лекційної пропаганди, і інші способи, не заборонені законом. • Надання консультативно - методичній допомозі правоохоронним органам в реалізації завдань відносно дотримання прав людини.
  • Здійснення суспільного контролю за дотриманням прав людини і діяльністю правоохоронних органів.
  • Аналіз ефективності діяльності правоохоронних органів у напрямі дотримання прав людини, реалізації принципів відвертості і гласності, в діяльності правоохоронних органів, сприяння підвищенню їх авторитету, в суспільстві.
  • Розробка, обговорення і сприяння впровадження суспільних ініціатив, відносно зміцнення законності і дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів з наступною передачею висновків до профільних комітетів і Уповноважених Верховної Ради з прав людини.
  • Сприяння вдосконаленню демократичних механізмів співпраці громадських організацій з правоохоронними органами.
  • Сприяння розвитку правової держави утвореної громадянином шляхом реалізації своїх прав передбачених Конституцією України і чинним законодавством і узаконеної протидії незаконних вимог з боку органів державної влади, правоохоронних і виконавчих органів влади.
  • Брати участь у формуванні позитивного образу Держави, державних органів, представницьких, правоохоронних органів, в співпраці з громадськістю, шляхом виступів в засобах масової інформації, лекційної пропаганди, і іншими способами, не забороненими законом.
  • Сприяння вихованню громадян України з шановливим відношенням до Держави і державних інституцій.

Професійна діяльність «Штабу моніторингу правоохоронної діяльності органів міліції» складається з двох основних напрямів- це освітній напрям і оперативно-правовий. В освітній напрям входить створення методичної бази з правовими нормами і рекомендаціями до практічного вживання в ситуаціях громадян, що часто зустрічаються у взаєминах, із співробітниками міліції.

Освітня методологія складена таким чином, від простого розуміння правових основ, верховенства права, правового звичаю, до сприйняття членом «Штабу» законів, таких понять як система права, отрасл ь права, правова спеціалізація.

Таким чином, за короткий освітній курс ми даємо членові «Штабу» той мінімум освітньої інформації, який можна застосовувати на практиці з максимальним результатом.

Оперативно-правовий напрям роботи «Штабу» включає роботу юридичного відділу і оперативно-інформаційного. Юридичний відділ- це група кваліфікованих юристів, які працюють з матеріалами наданими громадськими уповноваженими(членами організації), з подальшою передачею(при необхідності) в прокуратуру і суди.

Оперативно-інформаційний відділ здійснює оперативні виїзди по місцю здійснення можливих незаконних дій співробітниками міліції.
Також працює телефон оперативного реагування.