Штаб мониторинга деятельности правоохранительных органов


Вернуться в раздел

ДАИ prikaz111

 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.03.2009 N 111


ІНСТРУКЦІЯ
з питань діяльності підрозділів
дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС
2. Організація діяльності підрозділів ДПС
 
  2.1. Працівники підрозділів ДПС повинні мати необхідну професійну підготовку, високі моральні якості, бути дисциплінованими та пильними, стійко переносити труднощі, пов'язані зі службою, бути ввічливими й тактовними в спілкуванні з громадянами.
 
  2.2. У своїй діяльності працівники підрозділів ДПС керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та цією Інструкцією.
 
  2.3. Особовий склад підрозділів ДПС підпорядкований управлінням (відділам) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС та входить до складу полків, окремих батальйонів, окремих рот та взводів, секторів, груп. Для забезпечення ескортування, супроводження, патрулювання, а також надання практичної допомоги органам внутрішніх справ під час ускладнення обстановки з аварійністю при управліннях (відділах) Державтоінспекції МВС головних управлінь, управлінь МВС ГУМВС, УМВС або в складі одного з підрозділів ДПС можуть бути створені спеціальні підрозділи.
 
  2.4. Діяльність підрозділів ДПС, надання їм практичної та методичної допомоги організовують та контролюють управління (відділи, сектори, групи) Департаменту Державтоінспекції МВС, ГУМВС, УМВС.
 
  2.5. Підрозділи ДПС забезпечуються матеріально-технічними засобами згідно із встановленими нормами належності.
 
  2.6. Забороняється використовувати особовий склад підрозділів ДПС для виконання завдань, що не входять до кола їх службових обов'язків. Для забезпечення безпеки дорожнього руху можуть залучатися інші працівники Державтоінспекції МВС.
 
  2.7. Підрозділи ДПС взаємодіють з іншими підрозділами ОВС, службами з безпеки дорожнього руху підприємств, установ і організацій всіх форм власності, іншими державними і громадськими організаціями, діяльність яких пов'язана із забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також з трудовими колективами і громадськістю.
 
  2.8. За невиконання покладених на них обов'язків і перевищення наданих їм прав працівники підрозділів ДПС несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 

3. Завдання та функції підрозділів ДПС
 
  3.1. Нагляд за дорожнім рухом з метою забезпечення його безпеки.
 
  3.2. Забезпечення безпечного й безперебійного руху транспортних засобів.
 
  3.3. Попередження та припинення злочинів і адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху.
 
  3.4. Винесення відповідно до чинного законодавства постанов про адміністративні порушення.
 
  3.5. Забезпечення ефективного використання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху.
 
  3.6. Контроль за дорожнім рухом, тобто виявлення порушень законодавства, правил, норм і стандартів у сфері забезпечення дорожнього руху.
 
  3.7. Застосування в установленому порядку передбачених законодавством заходів впливу до порушників ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ).
 
  3.8. Регулювання дорожнього руху, забезпечення організації руху транспортних засобів і пішоходів у місцях проведення аварійно-рятувальних робіт, масових заходів та під час виникнення заторових явищ.
 
  3.9. Виконання невідкладних заходів на місці ДТП, а також ужиття заходів до евакуації людей та надання їм першої медичної допомоги, сприяння в транспортуванні пошкоджених транспортних засобів.
 
  3.10. Здійснення спільно з іншими підрозділами ОВС розшуку транспортних засобів, водії яких зникли з місця скоєння ДТП, та транспортних засобів, які викрадені або якими незаконно заволоділи в межах території обслуговування під час введення відповідного оперативного плану.
 
  3.11. Супроводження та забезпечення безперешкодного проїзду транспортних засобів, що використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, організованих груп дітей, що прямують до місць оздоровлення та у зворотному напрямку, небезпечних, великогабаритних вантажів, а також інших транспортних засобів та вантажів у порядку, визначеному чинним законодавством.
 
  3.12. Забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку під час проведення масових заходів.
 
  3.13. Здійснення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі тимчасове затримання транспортних засобів і доставлення їх на спеціальні майданчики чи стоянки.
 
  3.14. Облік, аналіз правопорушень та ДТП на території, що обслуговується.
 
  3.15. Надання практичної допомоги учасникам дорожнього руху.
 
  3.16. Контроль за утриманням автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд та залізничних переїздів у безпечному для дорожнього руху стані, обладнанням вулиць і доріг технічними засобами регулювання дорожнього руху.
 
  3.17. Здійснення під час несення служби контролю за виконанням умов та порядку проведення ремонтно-будівельних та інших робіт на вулично-дорожній мережі, залізничних переїздах, а також здійснення невідкладних заходів під час виникнення небезпечних дорожніх умов.
 
  3.18. Участь у попередженні й розкритті злочинів під час нагляду за дорожнім рухом та охорони громадського порядку.
 
4. Організація взаємодії підрозділів ДПС
 
  4.1. Підрозділи ДПС вирішують поставлені перед ними завдання у взаємодії з іншими підрозділами ОВС, службами з безпеки дорожнього руху підприємств, установ і організацій всіх форм власності, іншими державними і громадськими організаціями, діяльність яких пов'язана із забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також з трудовими колективами і громадськістю.
 
  4.2. Організація цієї взаємодії здійснюється шляхом оперативного реагування на правопорушення і злочини, виконання оперативних планів МВС, забезпечення участі в охороні громадського порядку згідно з єдиною дислокацією сил і засобів та внесення пропозицій щодо змін у ній з урахуванням стану аварійності на закріпленій території.


6. Обов'язки працівників підрозділів ДПС
 
  6.1. Працівник підрозділу ДПС під час несення служби зобов'язаний:
 
  6.2. Досконало знати ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), цю Інструкцію, інші нормативно-правові акти у сфері безпеки дорожнього руху та свої функціональні обов'язки.
 
  6.3. Перебувати на визначеному місці несення служби відповідно до дислокації.
 
  6.4. Постійно контролювати безперебійність радіозв'язку, а в разі його відсутності негайно вживати всіх можливих заходів щодо інформування про це чергової частини або безпосереднього керівника (командира).
 
  6.5. Дотримуватись встановленого порядку носіння форменого одягу, знаків розрізнення та відомчих нагород.
 
  6.6. Постійно утримувати у належному стані спеціальні засоби захисту, елементи екіпірування, транспортні засоби та їх обладнання, технічні засоби та технічні прилади, які використовуються для фіксації правопорушень, засоби зв'язку, медичне устаткування для надання першої медичної допомоги учасникам дорожнього руху.
 
  6.7. Організовувати безпечний та безперешкодний дорожній рух.
 
  6.8. Знати дислокацію найближчих нарядів міліції та систему зв'язку з ними.
 
  6.9. Знати оперативну обстановку, що доводиться на інструктажах, насамперед стан аварійності та злочинності на території обслуговування.
 
  6.10. Постійно контролювати дотримання учасниками дорожнього руху правил, норм і стандартів, діючих у сфері безпеки дорожнього руху.
 
  6.11. Попереджувати та припиняти злочини, а також адміністративні правопорушення, у межах своєї компетенції застосовувати до порушників заходи адміністративного впливу.
 
  6.12. За наявності інформації попереджати водіїв про небезпеку, яка виникла на шляху їх руху і яку вони не в змозі своєчасно виявити.
 
  6.13. Надавати у межах компетенції допомогу учасникам дорожнього руху.
 
  6.14. Регулювати дорожній рух, у тому числі з використанням жестів.
 
  6.15. Проводити невідкладні заходи на місці ДТП, зокрема з надання першої медичної допомоги постраждалим від ДТП та з охорони місця ДТП до прибуття слідчо-оперативної групи.
 
  6.16. Кваліфіковано з'ясовувати обставини, які призводять до скоєння ДТП.
 
  6.17. Для нормалізації дорожнього руху надавати допомогу слідчо-оперативній групі ОВС та громадянам в прибиранні пошкоджених транспортних засобів з проїзної частини дороги.
 
  6.18. Надавати допомогу в безперешкодному проїзді транспортних засобів оперативних та аварійно-рятувальних служб у райони аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних подій.
 
  6.19. Виявляти й затримувати транспортні засоби, що перебувають у розшуку або використовуються в протиправних цілях, та водіїв, що зникли з місця скоєння ДТП.
 
  6.20. Контролювати наявність у водіїв документів, передбачених ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ).
 
  6.21. Контролювати утримання в справному і безпечному для руху стані вулиць, доріг і дорожніх споруд та їх освітленість.
 
  6.22. Здійснювати контроль за виконанням умов забезпечення безпеки дорожнього руху при проведенні на вулицях і дорогах ремонтно-будівельних та інших робіт.
 
  6.23. При отриманні інформації про злочин негайно доповідати про це черговому або безпосередньому начальникові і діяти за їх рішеннями.
 
  6.24. Під час отримання інформації від громадян про злочин установлювати всі необхідні дані про особу, що звернулася, конкретне місце злочину, ким і проти кого він скоєний чи готується та іншу інформацію, що має значення для розкриття злочину, про що доповідати черговому територіального ОВС. У подальшому до прибуття слідчо-оперативної групи у межах компетенції організовувати роботу з розкриття злочину по "гарячих слідах" та здійснювати охорону місця злочину.
 
  6.25. Бути культурним і ввічливим у спілкуванні з громадянами, неухильно дотримуватися законності та не допускати її порушень іншими працівниками.
 
  6.26. Під час керування патрульним автомобілем (автобусом, мотоциклом) бути прикладом для інших учасників дорожнього руху в частині дотримання ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ).
 
  6.27. Після закінчення несення служби доповідати безпосередньому начальникові про результати роботи.
 
  6.28. Після прибуття на маршрут патрулювання або пост працівник підрозділу ДПС отримує від працівника, якого він змінює, інформацію про скоєні пригоди, дорожні роботи, що проводяться, стан спеціальних технічних засобів, а також інші відомості, які мають пряме відношення до несення служби. Вживає заходів по документуванню порушень ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) його учасниками, у першу чергу порушень, які є причинами ДТП на ввіреному маршруті, посту.
  Якщо в попередню зміну нагляд за дорожнім рухом на цьому маршруті (посту) не здійснювався, працівник підрозділу ДПС в обов'язковому порядку перевіряє справність технічних засобів регулювання, засобів зв'язку, стан доріг, умови проведення на них ремонтно-будівельних та інших робіт.
  Про прийняття маршруту патрулювання (поста) і виявлені недоліки працівник підрозділу ДПС доповідає командирові або відповідальному по підрозділу ДПС.
 
  6.29. Під час несення служби працівник підрозділу ДПС повинен вжити заходів до усунення перешкод у русі, звільнення проїзної частини від транспортних засобів, що створюють перешкоду на маршруті патрулювання, особливо тих, що стоять темної пори доби і в умовах недостатньої видимості поза населеними пунктами.
 
  6.30. У разі виникнення заторів, перешкод у русі транспорту негайно вживати заходів по встановленню їх причин та нормалізації дорожнього руху, у тому числі шляхом ручного регулювання.
 
  6.31. Під час несення служби нарядом у складі двох і більше працівників підрозділу ДПС призначається старший наряду.
 
  6.32. Старший наряду ДПС забезпечує керівництво діяльністю наряду ДПС та несе персональну відповідальність за його дії в період несення служби і зобов'язаний:
  6.32.1. Організовувати роботу працівників підрозділу ДПС у складі наряду, доповідати командирові, черговому про необхідність внесення змін у розстановку сил і порядок несення служби залежно від обстановки, яка склалася.
  6.32.2. Постійно здійснювати керівництво і контроль за несенням служби працівниками наряду ДПС.
  6.32.3. Здійснювати перевірку правильності ведення службової документації, якості оформлення адміністративних матеріалів, матеріалів ДТП, уживати заходів до усунення недоліків.
  6.32.4. Забезпечувати ефективне використання технічних приладів та засобів контролю за дотриманням водіями ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), ввіреного автомототранспорту.
  6.32.5. Під час службової діяльності дотримуватись законності, не допускати її порушень іншими працівниками.
 

7. Права працівників підрозділів ДПС
 
  7.1. Вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати заходи примусу, передбачені Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ).
 
  7.2. Перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.
 
  7.3. Зупиняти транспортні засоби в разі порушення ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), наявних ознак, які свідчать про їх технічну несправність або забруднення ними навколишнього середовища, а також при наявності даних про те, що вони використовуються з протиправною метою. Оглядати транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування і керування ними, дорожні (маршрутні) листи, наявність страхового поліса (сертифіката) про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а у разі спільних з іншими службами ОВС заходів - відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним та іншим документам. Перевіряти транспортні засоби за базами даних автоматизованих інформаційно-пошукових систем Державтоінспекції МВС і в передбачених законодавством випадках доставляти ці транспортні засоби, документи та вантажі до територіальних ОВС для прийняття рішення згідно зі статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ).
 
  7.4. Обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспортних засобів і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг.
 
  7.5. Забезпечувати направлення на медичний огляд водіїв за наявності підстав вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі - стан сп'яніння), згідно з ознаками такого стану, установленими МОЗ і МВС, та проводити огляд особи на стан сп'яніння із застосуванням дозволених МОЗ та Держспоживстандартом технічних засобів та приладів (у тому числі засобів тест-контролю) затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або користування транспортними засобами, забороняти експлуатацію транспортного засобу шляхом його блокування за допомогою технічних пристроїв або за допомогою евакуаторів і примусового доставлення на спеціальний майданчик чи стоянку, тимчасово вилучати посвідчення водія транспортного засобу талон про проходження державного технічного огляду та ліцензійну картку на транспортний засіб.
 
  7.6. Використовувати технічні засоби та технічні прилади для виявлення та фіксації порушень ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ). Отримані фактичні дані направляти за належністю чи використовувати при складанні адміністративних матеріалів.
 
  7.7. Складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Здійснювати в установленому законодавством порядку особистий огляд, перевірку речей, транспортного засобу і вантажу, вилучення речей і документів, адміністративне затримання.
 
  7.8. Вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних робіт та інших заходів на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, якщо при цьому не дотримуються вимоги із забезпечення безпеки дорожнього руху.
 
  7.9. При проведенні спеціальних заходів із супроводження посадових осіб, відносно яких здійснюється державна охорона, до їх закінчення припиняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт.
 
  7.10. Забороняти експлуатацію транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів, без ліцензії, що не пройшли державного технічного огляду, не мають номерних знаків, у конструкцію яких внесені зміни без відповідного дозволу, мають знищені, змінені або підроблені ідентифікаційні номери вузлів і агрегатів або державні реєстраційні номерні знаки, а також ідентифікаційні номери вузлів і агрегатів, які не відповідають записам у реєстраційних документах транспортного засобу.
 
  7.11. Затримувати і доставляти в установленому законодавством порядку транспортні засоби для тимчасового зберігання на спеціальних майданчиках чи стоянках.
 
  7.12. Вилучати в громадян та службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обігу, а також документи з ознаками підробки, що стосуються сфери безпеки дорожнього руху, з подальшою їх передачею за призначенням в установленому порядку.
 
  7.13. Використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставлення до лікувальних закладів осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, або для доставлення правопорушників до підрозділу міліції.
 
  7.14. Використання з цією метою транспортних засобів, що належать підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно. Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
 
  7.15. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ).


10. Розстановка сил та засобів підрозділів ДПС
 
  10.1. Організація служби підрозділів ДПС здійснюється виходячи з наявності сил і засобів, з урахуванням місць концентрації ДТП на території обслуговування, протяжності автомобільних доріг, вулиць і особливостей руху ними, наявності технічних засобів та приладів фіксації порушень ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), технічних приладів регулювання дорожнього руху, інтенсивності руху транспортних засобів і пішоходів, часу доби, дня тижня, пори року.
 
  10.2. Розстановка сил і засобів підрозділів ДПС здійснюється на підставі дислокації маршрутів патрулювання і постів (додаток 3), яка розробляється з урахуванням обов'язкових норм щоденного виставлення нарядів ДПС та виходу на лінію патрульних автомобілів і мотоциклів.
 
  10.3. Дислокація включає в себе: визначену ділянку дорожньо-шляхової мережі, оцінку оперативної обстановки, перелік постів і маршрутів патрулювання, у тому числі додаткових, які підлягають закриттю в період ускладнення оперативної обстановки, види нарядів ДПС (піший у складі автопатруля), порядок взаємодії і зв'язку між ними та іншу необхідну інформацію (місця розташування і телефони закладів охорони здоров'я, ОВС, станцій технічного обслуговування, організованих стоянок та інших об'єктів сервісу).
 
  10.4. Дислокація маршрутів патрулювання і постів підрозділів ДПС розробляється командиром окремого стройового підрозділу в межах території, що обслуговується, на основі аналізу аварійності за місцями, днями, часом доби скоєння ДТП і з урахуванням інтенсивності руху, з обов'язковим погодженням начальником ОВС, затверджується керівником управління (відділу) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС і підлягає перегляду не менше одного разу на квартал. У разі необхідності дислокація переглядається негайно.

10.5. Дислокація маршрутів патрулювання і постів підрозділів ДПС є складовою частиною єдиної дислокації по охороні громадського порядку.
 
  10.6. На кожний маршрут патрулювання (пост) складається картка маршруту патрулювання, поста (додаток 4). Один примірник картки зберігається у відділах (відділеннях) Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах, другий видається старшому наряду ДПС на час несення служби.
 
  10.7. Кількість маршрутів патрулювання і постів у дислокації може перевищувати розраховане за обов'язковими нормами виставлення нарядів ДПС. У таких випадках вони поділяються на ті, що підлягають обов'язковому закриттю, і ті, що закриваються залежно від оперативної обстановки, яка складається протягом днів тижня або часу доби.
 
  10.8. Обов'язкові норми щоденного виставлення працівників підрозділів ДПС для забезпечення безпеки дорожнього руху встановлюються виходячи із наявної чисельності особового складу, з урахуванням коефіцієнта виставлення, який дорівнює 1,88 для маршрутів патрулювання і постів, які підлягають обов'язковому перекриттю на термін 8 годин у зміну.
 
  10.9. Якщо маршрути патрулювання, постів закриваються зміною, що перевищує 8 годин, то на кожну наступну годину коефіцієнт збільшується на 0,25.
 
  10.10. У разі якщо на території обслуговування здійснюються заходи, які потребують значного збільшення кількості нарядів ДПС за рахунок залучення до служби особового складу в дні його щотижневого відпочинку і у святкові дні, для компенсації вихідних днів командири стройових підрозділів можуть у наступні дні скоротити обов'язкові норми щоденного виставлення нарядів, але не більш як на 50% від визначеної норми виставлення.
 
  10.11. Норма виходу патрульних автомобілів і мотоциклів визначається залежно від необхідності забезпечення перекриття території обслуговування рухомими нарядами ДПС, їх наявності та технічного стану. Для виконання завдань по забезпеченню безпеки дорожнього руху підрозділами ДПС можуть використовуватись службові транспортні засоби без кольорографічного пофарбування. Норма забезпечення підрозділів ДПС такими автомобілями встановлюється у співвідношенні 1/10 (з кольорографічним пофарбуванням).
 
  10.12. Дислокація маршрутів патрулювання і постів розробляється командиром стройового підрозділу на 1 добу і затверджується керівником управління (відділу) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС, відділу (відділення) Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах. У разі необхідності вносяться зміни, про що повідомляється чергова частина.
 
  10.13. Робоча зміна нарядів ДПС не повинна перевищувати 8 годин. У разі службової необхідності тривалість робочого часу працівників підрозділів ДПС наказом начальника ГУМВС, УМВС може бути збільшена до 12 годин (дія такого наказу не повинна перевищувати 30 діб).
 
  10.14. Режим роботи особового складу підрозділу ДПС встановлюється за щомісячним графіком, який затверджується командиром підрозділу ДПС. У графіку вказуються дні й години несення служби кожним працівником та їх вихідні дні.
12. Підготовка та інструктаж нарядів ДПС
 
  12.1. Підготовка, інструктаж і розвід нарядів ДПС здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС.
 
  12.2. Інструктаж нарядів здійснюється у визначеному командиром підрозділу ДПС місці, як правило, у спеціально обладнаному приміщенні (навчальному класі).
 
  12.3. Особи, призначені в наряд ДПС для несення служби, прибувають до підрозділу не пізніше ніж за 30 хвилин до початку інструктажу та доповідають про прибуття і готовність до несення служби своєму командирові.
 
  12.4. Працівники підрозділів ДПС, які заступають у наряд ДПС, повинні знати:
  заходи особистої безпеки під час поводження з табельною вогнепальною зброєю;
  підстави застосування табельної вогнепальної зброї, спеціальних засобів та фізичної сили;
  оперативну обстановку на закріпленій території;
  розстановку нарядів ДПС на території обслуговування підрозділу характеристику маршрутів патрулювання та умови несення служби на них, позивні або контактні телефони нарядів, які несуть службу на суміжних постах (маршрутах);
  вимоги законодавства, яке регламентує діяльність Державтоінспекції МВС;
  складові частини, технічні характеристики та порядок використання технічних засобів та технічних приладів, які застосовуються для виявлення порушень правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.
   
 12.5. Працівники підрозділів ДПС, які заступають у наряд ДПС, повинні мати: охайний зовнішній вигляд; справне спорядження; єдиний формений одяг за сезоном; світловідбиваюче екіпірування; нагрудний знак; табельну вогнепальну зброю; жезл та інші спеціальні технічні засоби; список транспортних засобів, оголошених у розшук за останню добу, із зазначенням марки, державного реєстраційного номера, кольору, ідентифікаційного номера кузова, шасі (рами), особливих прикмет; словесні портрети, фотографії (фотороботи) осіб, які розшукуються; картку маршруту патрулювання, поста (додаток 4); відомість обліку роботи по нагляду за дорожнім рухом (додаток 5); службове та водійське посвідчення; бланки протоколів про адміністративне правопорушення, тимчасових дозволів на право керування транспортними засобами та інших необхідних процесуальних документів; авторучку, олівець, лінійку (рулетку), записну книжку, свисток, кишеньковий ліхтарик; ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ); витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), що стосується безпеки дорожнього руху, службову сумку або планшет.
 
   

13. Організація та порядок несення
дорожньо-патрульної служби
 
  13.1. Основними формами несення служби є:
  13.1.1. Патрулювання на транспортних засобах.
  13.1.2. Піше патрулювання.
  13.1.3. Несення служби на постах (у тому числі стаціонарних).
  13.1.4. Здійснення регулювально-розпорядчих дій.
  13.1.5. Супроводження транспортних засобів та ескортування посадових осіб, відносно яких здійснюється державна охорона.
  13.1.6. Супроводження транспортних засобів або їх колон ( 5 і більше одиниць), організованих груп дітей, небезпечних, великовагових або великогабаритних вантажів.
 
  13.2. Нагляд за дорожнім рухом з використанням транспортних засобів та без такого може здійснюватися відкритим, прихованим чи змішаним способами.
  Відкритий нагляд здійснюється працівниками підрозділів ДПС при пішому патрулюванні, а також на службових транспортних засобах (автомобілях, автобусах, мотоциклах), які мають спеціальне кольорографічне пофарбування.
  Прихований нагляд здійснюється працівниками Державтоінспекції МВС на службових транспортних засобах (автомобілях) без спеціального кольорографічного пофарбування та розпізнавальних знаків.
  Змішаний нагляд здійснюється одночасно на декількох службових транспортних засобах (автомобілях, автобусах, мотоциклах), з яких щонайменше один повинен мати спеціальне, а решта - звичайне пофарбування.
 
  13.3. Під час несення служби на транспортних засобах застосовуються такі тактичні способи:
  13.3.1. Рух у потоці транспортних засобів (для контролю за поведінкою водіїв з метою попередження та виявлення порушень ПДР) ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ).
  13.3.2. Дислокація патрульного автомобіля в небезпечних за аварійністю місцях (для усунення небезпеки та з метою припинення порушень ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) водіями і пішоходами).
  13.3.3. Дислокація патрульного автомобіля в місцях його найкращої видимості для всіх учасників дорожнього руху з одночасним пішим переміщенням працівника до найбільш напружених ділянок руху.
  13.3.4. Використання працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, які мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, з метою фіксації порушень ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ).
  Застосування того чи іншого способу та інші конкретні завдання ставляться на інструктажах відповідно до стану аварійності та дисципліни учасників дорожнього руху, що склалися на посту, маршруті.
 
  13.4. Піше патрулювання нарядом ДПС застосовується з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на невеликих за протяжністю (не більше 1,5 км), напружених за інтенсивністю та небезпечних за аварійністю ділянках вулично-дорожньої мережі. Місце несення служби при цьому вибирається за умови надання можливості працівникові підрозділу ДПС своєчасно фіксувати і припиняти адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху без створення аварійних обстановок чи перешкод у русі.
  При пішому патрулюванні застосовується відкритий спосіб несення служби шляхом переміщення тротуаром (узбіччям).
 
  13.5. При несенні служби на стаціонарних постах під час проведення спеціальних операцій особлива увага приділяється:
  13.5.1. Забезпеченню оперативного реагування на повідомлення про злочини.
  13.5.2. Виявленню транспортних засобів, якими незаконно заволоділи, та встановленню причетних до цього осіб.
  13.5.3. Затриманню транспортних засобів, що використовувалися при скоєнні злочинів, транспортних засобів, які зникли з місць ДТП.
  13.5.4. Протидії нелегальній міграції.
  13.5.5. Наданню всебічної практичної допомоги учасникам дорожнього руху у межах своєї компетенції.
 
  13.6. Стаціонарні пости ДПС можуть забезпечуватись: патрульним автомобілем, радіозв'язком, комп'ютером з модемним зв'язком, телефонним зв'язком, засобами індивідуального захисту особового складу, примусового зупинення транспортних засобів, блокувальними пристроями, засобами медичної допомоги потерпілим, носилками, плащ-накидками, мобільними засобами додаткового освітлення ("світлова вежа" тощо), службовою документацією.
 
  13.7. Основними методами несення служби є:
  13.7.1. Спостереження за дорожнім рухом. Під спостереженням за дорожнім рухом слід розуміти візуальний або за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, які мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, контроль за дотриманням учасниками дорожнього руху встановлених правил, норм та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, доцільністю та ефективністю організації дорожнього руху на посту, маршруті.
  13.7.2. Розпорядчо-регулювальні дії. Розпорядчо-регулювальні дії - це дії, які застосовуються з метою усунення перешкод у русі, надання можливої допомоги учасникам руху в місцях тимчасових заторів, де трапилося стихійне лихо або ДТП, при забезпеченні проведення масових та спеціальних заходів, при несправній світлофорній сигналізації тощо. До таких дій належить регулювання дорожнього руху за допомогою жестів (руками, жезлом) та свистка.
  13.7.3. Застереження учасників дорожнього руху від порушень правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху. Застереження учасників дорожнього руху є впливом на їх поведінку самим перебуванням працівника підрозділу ДПС на найбільш напруженій ділянці маршруту, на місці пригоди або стихійного лиха, а також за допомогою роз'яснення водіям ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) при зупиненні транспортних засобів.
  13.7.4. Втручання при правопорушеннях. Втручання при правопорушеннях полягає в обов'язковому реагуванні на дії громадян з метою запобігання правопорушенням та їх припинення, застосуванні до порушників передбачених чинним законодавством заходів впливу.
 
  13.8. При несенні служби на маршруті патрулювання (посту) працівник підрозділу ДПС зобов'язаний шляхом умілого вибору форм і методів, застосування технічних засобів та приладів активно впливати на процес руху.
 
  13.9. При контролі за дорожнім рухом працівник підрозділу ДПС активно реагує на порушення ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) і в першу чергу на ті, що можуть стати причиною ДТП.
 
  13.10. При контролі за рухом транспортних засобів на патрульному автомобілі (мотоциклі) для зупинення транспортного засобу, водій якого порушив ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), використовуються спеціальні світлові і звукові сигнальні пристрої, жести рукою або жезлом. Водієві патрульного автомобіля (мотоцикла) при цьому потрібно дотримуватись заходів безпеки і зупинятися в безпосередній близькості позаду автомобіля-порушника, причому екіпаж повинен бути готовий до його можливих раптових маневрів.
 
  13.11. При зупинці транспортного засобу повинна враховуватись дорожня обстановка, безпека інших учасників дорожнього руху. Для припинення правопорушення у виключних випадках (достатні підстави вважати, що водій перебуває у стані сп'яніння, підозрюється у скоєнні злочину, залишив місце ДТП, створює аварійні ситуації іншим учасникам руху) дозволяється зупинка у місцях, заборонених ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), крім залізничних переїздів.


14. Підстави для зупинки працівником
Державтоінспекції МВС транспортного засобу
 
  14.1. Підставою для зупинення транспортних засобів є:
  14.1.1. Порушення ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) водіями.
  14.1.2. Характер руху транспортного засобу викликає підозру в спроможності водія керувати ним (різка та періодична зміна напрямку руху і (або) швидкісного режиму).
  14.1.3. Відсутність номерних (го) знаків (а) на транспортному засобі або наявність номерних знаків, які не відповідають вимогам стандартів, закріплені у не встановленому для цього місці, закриті іншими предметами чи забруднені, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцять метрів, а також керування транспортним засобом за відсутності талона про проходження державного технічного огляду.
  14.1.4. Наявність ознак, які свідчать про технічну несправність транспортного засобу.
  14.1.5. Наявність даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, водія, пасажирів або вантажу до скоєння ДТП, злочину чи адміністративного правопорушення.
  14.1.6. Перебування транспортного засобу в розшуку, а також наявність даних про використання транспортного засобу з протиправною метою.
  14.1.7. Необхідність опитування водія чи пасажирів про обставини скоєння ДТП,

Вернуться в раздел