Штаб мониторинга деятельности правоохранительных органов


Вернуться в раздел

Про оперативно-розшукову дiяльнiсть


 
  З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
  Про оперативно-розшукову діяльність
 
 
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 22, ст.303 )
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР
  N 2136-XII ( 2136-12 ) від 18.02.92, ВВР, 1992, N 22, ст.304 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 2549-XII ( 2549-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 39, ст.572
  N 2932-XII ( 2932-12 ) від 26.01.93, ВВР, 1993, N 11, ст. 83
  N 3784-XII ( 3784-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 11, ст. 52
  N 85/98-ВР від 05.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.149
  N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.35
  N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.79
  N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності
  з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44
  N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001, ВВР, 2001, N 14, ст.72
  N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.236
  N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
  - набуває чинності 01.08.2003 року
  N 747-IV ( 747-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.236
  N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
  N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.357
  N 1130-IV ( 1130-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.66
  N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.187
  N 2600-IV ( 2600-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.335
  N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 )
 
 
  ( У тексті Закону слова "Служба національної безпеки",
  "Управління охорони вищих посадових осіб України" у всіх
  відмінках замінено, відповідно словами "Служба безпеки",
  "Управління державної охорони України" у відповідних
  відмінках згідно із Законом N 2246-III ( 2246-14 ) від
  18.01.2001 )
 
 
  Стаття 1. Завдання оперативно-розшукової діяльності
 
  Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація
фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп,
відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України
( 2001-05, 2002-05 ), розвідувально-підривну діяльність
спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою
припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства,
а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян,
суспільства і держави. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
 
  Стаття 2. Поняття оперативно-розшукової діяльності
 
  Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і
негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних
заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та
оперативно-технічних засобів.
 
  Стаття 3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності
 
  Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять
Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, Кримінальний
( 2001-05, 2002-05 ) та Кримінально-процесуальний кодекси
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) України, закони України про
прокуратуру ( 1789-12 ), міліцію ( 565-12 ), Службу безпеки,
Державну прикордонну службу України ( 1779-12 ), державну охорону
органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів,
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних
органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і
договори, учасником яких є Україна. ( Стаття 3 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від
13.01.2000, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 )
 
  Стаття 4. Принципи оперативно-розшукової діяльності
 
  Оперативно-розшукова діяльність грунтується на принципах
законності, дотримання прав і свобод людини, взаємодії з органами
управління і населенням.
 
  Стаття 5. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову
  діяльність
 
  Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними
підрозділами:
  Міністерства внутрішніх справ України - кримінальною,
транспортною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по
боротьбі з організованою злочинністю, судовою міліцією; ( Абзац
другий частини першої статті 5 в редакції Закону N 3784-12 від
23.12.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 312-XIV
( 312-14 ) від 11.12.98, в редакції Закону N 2246-III ( 2246-14 )
від 18.01.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003 - щодо набуття чинності див. "Прикінцеві
положення" Закону )
  Служби безпеки України - контррозвідкою, військовою
контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними
підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю,
оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного
документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників
кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;
( Абзац третій частини першої статті 5 в редакції Закону
N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 )
  Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки,
оперативно-технічними, власної безпеки; ( Частину першу статті 5
доповнено абзацом згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від
15.12.2005 )
  Державної прикордонної служби України - розвідувальним
органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади у справах охорони державного кордону (агентурної розвідки,
оперативно-технічним, власної безпеки), оперативно-розшуковими
підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та
його територіальних органів, підрозділами з охорони державного
кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони,
забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки,
оперативного документування та оперативно-технічними; ( Абзац
частини першої статті 5 в редакції Законів N 3111-III ( 3111-14 )
від 07.03.2002, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває
чинності з 01.08.2003 року; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2600-IV ( 2600-15 ) від 31.05.2005, N 3200-IV
( 3200-15 ) від 15.12.2005 )
  управління державної охорони - підрозділом оперативного
забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та
об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона; ( Абзац частини
першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
  органів державної податкової служби - оперативними
підрозділами податкової міліції; ( Частину першу статті 5
доповнено абзацом згідно із Законом N 85/98-ВР від 05.02.98 )
  органів і установ Державного департаменту України з питань
виконання покарань - оперативними підрозділами; ( Частину першу
статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 312-XIV ( 312-14 )
від 11.12.98 )
  розвідувального органу Міністерства оборони України -
оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки. ( Частину
першу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 3111-III
( 3111-14 ) від 07.03.2002 )
( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2932-12 від 26.01.93 )
  Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими
підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств,
відомств, громадськими, приватними організаціями та особами
забороняється. ( Частина друга статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
 
  Стаття 6. Підстави для проведення оперативно-розшукової
  діяльності
 
  Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є:
  1) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому
законом порядку, що потребує перевірки за допомогою
оперативно-розшукових заходів і засобів, про: ( Абзац перший
пункту 1 частини першої статті 6 в редакції Закону N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
  - злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами;
  - осіб, які готують або вчинили злочин;
  - осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або
ухиляються від відбування кримінального покарання; ( Абзац
четвертий пункту 1 частини першої статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
  - осіб безвісно відсутніх; ( Абзац п'ятий пункту 1 частини
першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
  - розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних
держав, організацій та окремих осіб проти України;
  - реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників
суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю,
а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві,
членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних
умов для належного відправлення правосуддя; співробітників
розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю
цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно
співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами
України, та членів їх сімей з метою належного здійснення
розвідувальної діяльності; ( Пункт 1 статті 6 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, в
редакції Закону N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002 )
  2) запити повноважних державних органів, установ та
організацій про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до
державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на
ядерних установках; ( Пункт 2 частини першої статті 6 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2246-III ( 2246-14 ) від
18.01.2001 )
  3) потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах
безпеки суспільства і держави.
  Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях
громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової
інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого,
вказівках прокурора, ухвалах суду в кримінальних справах, що
знаходяться в його провадженні, матеріалах органів дізнання, інших
правоохоронних органів, у запитах оперативних підрозділів
міжнародних правоохоронних органів та організацій інших держав, а
також запитах повноважних державних органів, установ та
організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку
осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з
ядерними матеріалами та на ядерних установках. ( Частина друга
статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
  Забороняється приймати рішення про проведення
оперативно-розшукових заходів при відсутності підстав,
передбачених у цій статті.
 
  Стаття 7. Обов'язки підрозділів, які здійснюють
  оперативно-розшукову діяльність
 
  Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
зобов'язані:
  1) у межах своїх повноважень відповідно до законів, що
становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності,
вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо
попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття
злочинів та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню
злочинів, здійснювати профілактику правопорушень; ( Статтю 7
доповнено пунктом 1 згідно із Законом N 2246-III ( 2246-14 ) від
18.01.2001 )
  2) виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора
та ухвали суду і запити повноважних державних органів, установ та
організацій про проведення оперативно-розшукових заходів;
  3) виконувати запити відповідних міжнародних правоохоронних
організацій та правоохоронних органів інших держав на підставі
договорів і угод;
  4) інформувати відповідні державні органи про відомі їм
факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і
держави, а також про порушення законодавства, пов'язані з
службовою діяльністю посадових осіб; ( Пункт 4 статті 7 в редакції
Закону N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
  5) здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними
органами, в тому числі відповідними органами іноземних держав та
міжнародних антитерористичних організацій, з метою швидкого і
повного розкриття злочинів та викриття винних; ( Пункт 5 статті 7
із змінами, внесеними згідно із Законом N 965-IV ( 965-15 ) від
19.06.2003 )
  6) забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку
працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають
допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та
близьких родичів цих осіб; ( Пункт статті 7 в редакції Закону
N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 )
  7) брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні
спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт. ( Статтю 7
доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 747-IV ( 747-15 ) від
15.05.2003 )
 
  Стаття 8. Права підрозділів, які здійснюють
  оперативно-розшукову діяльність
 
  Оперативним підрозділам для виконання завдань
оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених
статтею 6 цього Закону підстав надається право:
  1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх
добровільну допомогу;
  2) проводити контрольну та оперативну закупівлю та
постачання товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених
для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм
власності з метою виявлення та документування фактів протиправних
діянь. Порядок проведення оперативної закупівлі та контрольованого
постачання визначається нормативними актами Міністерства
внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки
України, погодженими з Генеральною прокуратурою України та
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України; ( Пункт 2 частини
першої статті 8 в редакції Закону N 2246-III ( 2246-14 ) від
18.01.2001 )
  3) порушувати в установленому законом порядку питання про
проведення перевірок фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та
осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами
господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх
проведенні; ( Пункт 3 частини першої статті 8 в редакції Закону
N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
  4) ознайомлюватися з документами та даними, що
характеризують діяльність підприємств, установ та організацій,
вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання
підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
виготовляти копії з таких документів, за вимогою керівників
підприємств, установ та організацій - виключно на території таких
підприємств, установ та організацій, а з дозволу суду -
витребувати документи та дані, що характеризують діяльність
підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих
осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та
розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису
вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та
забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку;
( Пункт 4 частини першої статті 8 в редакції Закону N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
  5) проводити операції по захопленню злочинців, припиненню
злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних
держав, організацій та окремих осіб; ( Пункт 5 частини першої
статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
  6) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників
або мешканців для з'ясування обставин вчиненого або такого, що
готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну
діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка;
  7) негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо
тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути
доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати
розвідувальну інформацію, у тому числі шляхом проникнення
оперативного працівника в приміщення, транспортні засоби, на
земельні ділянки; ( Пункт 7 частини першої статті 8 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003,
N 1130-IV ( 1130-15 ) від 11.07.2003 )
  8) здійснювати проникнення в злочинну групу негласного
працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з
останнім, із збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх
особистості.
  Про необхідність такого проникнення виноситься постанова, яка
затверджується начальником відповідного органу;
( Пункт 8 частини першої статті 8 в редакції Закону N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
  9) знімати інформацію з каналів зв'язку, застосовувати інші
технічні засоби отримання інформації;
  10) контролювати шляхом відбору за окремими ознаками
телеграфно-поштові відправлення;
  11) здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях
із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та
радіоприладів, інших технічних засобів;
  12) мати гласних і негласних штатних та позаштатних
працівників; ( Пункт 12 частини першої статті 8 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2246-III ( 2246-14 ) від
18.01.2001 )
  13) встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на
засадах добровільності;
  14) отримувати від юридичних та фізичних осіб безкоштовно або
за винагороду інформацію про злочини, які готуються або вчинені,
та загрозу безпеці суспільства і держави;
  15) використовувати за згодою адміністрації службові
приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ,
організацій, а так само за згодою осіб - житло, інші приміщення,
транспортні засоби і майно, які їм належать;
  16) створювати з метою конспірації підприємства, організації,
використовувати документи, які зашифровують особу чи відомчу
належність працівників, приміщень і транспортних засобів
оперативних підрозділів;
  17) створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні
системи;
  18) застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби
та вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених
законами про міліцію, Службу безпеки, Державну прикордонну
службу України, державну охорону органів державної влади України
та посадових осіб. ( Пункт 18 частини першої статті 8 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 2246-III ( 2246-14 ) від
18.01.2001, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності
з 01.08.2003 року )
  Негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи,
зняття інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням,
телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією,
застосування інших технічних засобів одержання інформації
проводяться за рішенням суду, прийнятим за поданням керівника
відповідного оперативного підрозділу або його заступника. Про
отримання такого дозволу суду або про відмову в ньому зазначені
особи повідомляють прокурору протягом доби. Застосування цих
заходів проводиться виключно з метою запобігти злочинові чи
з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо
іншим способом одержати інформацію неможливо. За результатами
здійснення зазначених оперативно-розшукових заходів складається
протокол з відповідними додатками, який підлягає використанню як
джерело доказів у кримінальному судочинстві. ( Частина друга
статті 8 в редакції Законів N 2549-12 від 07.07.92, N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
  Виключно з метою отримання розвідувальної інформації для
забезпечення зовнішньої безпеки України, запобігання і припинення
терористичних актів, розвідувально-підривних посягань спеціальних
служб іноземних держав та іноземних організацій зазначені заходи
можуть здійснюватись в порядку, узгодженому з Генеральним
прокурором України та Головою Верховного Суду України. ( Частина
третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001, N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003 )
  Для виконання окремих доручень в ході проведення
оперативно-розшукової діяльності можуть залучатись працівники
інших підрозділів.
  При виконанні завдань оперативно-розшукової діяльності,
пов'язаних з припиненням правопорушень у сфері податкового
законодавства, права, передбачені цією статтею, надаються виключно
органам податкової міліції у межах їх компетенції. ( Статтю 8
доповнено частиною згідно із Законом N 2181-III ( 2181-14 ) від
21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )
  Координацію дій щодо реалізації прав підрозділів, які
проводять оперативно-розшукову діяльність з метою боротьби з
тероризмом, здійснює Служба безпеки України. ( Статтю 8 доповнено
частиною шостою згідно із Законом N 965-IV ( 965-15 ) від
19.06.2003 )
  Розвідувальним органам України надаються права, передбачені
частиною першою цієї статті, крім пунктів 2, 3, 5, 6, а також
пункту 7 в частині негласного виявлення та фіксування слідів
тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших
предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого
злочину. ( Статтю 8 доповнено частиною сьомою згідно із Законом
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 )
 
  Стаття 9. Гарантії законності під час здійснення
  оперативно-розшукової діяльності
 
  У кожному випадку наявності підстав для проведення
оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова
справа. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню
начальником органу внутрішніх справ, служби безпеки, Державної
прикордонної служби України, охорони вищих посадових осіб, Служби
зовнішньої розвідки України, оперативного підрозділу податкової
міліції, органу, установи виконання покарань розвідувального
органу Міністерства оборони України, розвідувального органу
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
справах охорони державного кордону або його уповноваженим
заступником. ( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно
із Законами N 85/98-ВР від 05.02.98, N 312-XIV ( 312-14 ) від
11.12.98, N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001, N 3111-III
( 3111-14 ) від 07.03.2002, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003,
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 )
  Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється
Міністерством внутрішніх справ України, Службою
безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах
охорони державного кордону, Управлінням державної охорони України,
Державною податковою адміністрацією України, Державним
департаментом України з питань виконання покарань, розвідувальним
органом Міністерства оборони України. ( Частина друга статті 9 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 85/98-ВР від 05.02.98,
N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, N 3111-III ( 3111-14 ) від
07.03.2002, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, N 3200-IV
( 3200-15 ) від 15.12.2005 )
  На особу, яка підозрюється в підготовці або вчиненні злочину,
переховується від органів розслідування, суду або ухиляється від
відбування кримінального покарання, безвісти зникла, ведеться
тільки одна оперативно-розшукова справа. Без заведення
оперативно-розшукової справи проведення оперативно-розшукових
заходів, крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї
статті, забороняється. Про заведення оперативно-розшукової справи
виноситься постанова, яка затверджується начальником або
уповноваженим заступником начальника органу внутрішніх справ,
служби безпеки, Державної прикордонної служби України, Управління
державної охорони України, розвідувального органу Міністерства
оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, оперативного
підрозділу податкової міліції, органу або установи виконання
покарань. У постанові зазначаються місце та час її складання,
посада особи, яка виносить постанову, її прізвище, підстава та
мета заведення оперативно-розшукової справи. ( Частина третя
статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001, N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002,
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, N 3200-IV ( 3200-15 ) від
15.12.2005 )
  При перевірці осіб у зв'язку з допуском їх до державної
таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних
установках оперативно-розшукова справа не заводиться. Така
перевірка повинна тривати не більш як один місяць. ( Частина
четверта статті 9 в редакції Закону N 2246-III ( 2246-14 ) від
18.01.2001 )
  Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не
допускається порушення прав і свобод людини та юридичних осіб.
Окремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий і тимчасовий
характер і можуть застосовуватись лише за рішенням суду щодо
особи, в діях якої є ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину,
та у випадках, передбачених законодавством України, з метою
захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства. ( Частина
п'ята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001, N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003,
N 1130-IV ( 1130-15 ) від 11.07.2003 )
  При наявності достатніх підстав дозвіл на проведення
оперативно-розшукової діяльності дає керівник відповідного
оперативного підрозділу, який несе відповідальність за законність
здійснюваних заходів відповідно до чинного законодавства.
  При застосуванні оперативно-розшукових заходів працівники
оперативних підрозділів зобов'язані враховувати їх відповідність
ступеню суспільної небезпеки злочинних посягань та загрозі
інтересам суспільства і держави.
  У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб
в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у
разі, якщо причетність до правопорушення особи, щодо якої
здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась,
Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ
України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади у справах охорони державного кордону, Управління державної
охорони України, Державна податкова адміністрація України,
Державний департамент України з питань виконання покарань або
розвідувальний орган Міністерства оборони України, розвідувальний
орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади у справах охорони державного кордону, Служба зовнішньої
розвідки України зобов'язані невідкладно поновити порушені права і
відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному
обсязі. ( Частина восьма статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 85/98-ВР від 05.02.98, N 312-XIV ( 312-14 ) від
11.12.98, N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001, N 3111-III
( 3111-14 ) від 07.03.2002, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003,
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 )
  Громадяни України та інші особи мають право у встановленому
законом порядку одержати від органів, на які покладено здійснення
оперативно-розшукової діяльності, письмове пояснення з приводу
обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії.
  Забороняється передавати і розголошувати відомості про заходи
безпеки та осіб, взятих під захист, нерозкриті злочини або такі,
що можуть зашкодити слідству чи інтересам людини, безпеці України.
( Частина десята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 )
  Підрозділи, що використовують автоматизовані інформаційні
системи в оперативно-розшуковій діяльності, повинні забезпечити
можливість видавати дані про особу на запит органів розслідування,
прокуратури, суду. В місцях зберігання інформації повинна бути
гарантована її достовірність та надійність охорони.
  Одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності
відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини,
якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом
дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені. Відомості,
одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності, щодо
підготовки до терористичних актів чи їх вчинення окремими особами
та групами, зберігаються до 5 років. ( Частина дванадцята статті 9
із змінами, внесеними згідно із Законом N 965-IV ( 965-15 ) від
19.06.2003 )
  Не підлягають передачі і розголошенню результати
оперативно-розшукової діяльності, які відповідно до законодавства
України становлять державну таємницю, а також відомості, що
стосуються особистого життя, честі, гідності людини. За передачу і
розголошення цих відомостей працівники оперативних підрозділів, а
також особи, яким ці відомості були довірені при здійсненні
оперативно-розшукової діяльності чи стали відомі по службі або
роботі, підлягають відповідальності згідно з чинним
законодавством, крім випадків розголошення інформації про
незаконні дії, що порушують права людини. ( Частина тринадцята
статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
  Оперативно-розшукові заходи, пов'язані з тимчасовим
обмеженням прав людини, проводяться з метою запобігання тяжким або
особливо тяжким злочинам, їх припинення і розкриття, розшуку осіб,
які ухиляються від відбування кримінального покарання або безвісти
зникли, захисту життя, здоров'я, житла і майна працівників суду і
правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, припинення розвідувально-підривної діяльності проти
України. У разі оперативної необхідності невідкладного здійснення
цих заходів оперативно-розшукові підрозділи зобов'язані протягом
24 годин повідомити суд або прокурора про застосування та підстави
для їх проведення. ( Частина чотирнадцята статті 9 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від
13.01.2000, N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001, N 965-IV
( 965-15 ) від 19.06.2003, N 1130-IV ( 1130-15 ) від 11.07.2003 )
  Візуальне спостереження може проводитися з метою
встановлення даних про особу та про її зв'язки у разі, коли є
факти, які підтверджують, що нею готується або вчинено тяжкий
злочин, для отримання відомостей, які вказують на ознаки такого
злочину, а також для забезпечення безпеки працівників суду і
правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб.
( Частина п'ятнадцята статті 9 в редакції Закону N 1381-XIV
( 1381-14 ) від 13.01.2000 )
  Для одержання інформації забороняється застосовувати технічні
засоби, психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують
волю або завдають шкоди здоров'ю людей та навколишньому
середовищу.
 
  Стаття 9-1. Строки ведення оперативно-розшукових справ
 
  Ведення оперативно-розшукових справ здійснюється:
 
  1) щодо невстановлених осіб, які готують або вчинили злочин,
а також осіб, які переховуються від органів розслідування, суду
або ухиляються від відбування кримінального покарання, - до їх
встановлення або розшуку, але не більше строків давності
притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності
виконання обвинувального вироку;
 
  2) щодо осіб у зв'язку з розслідуванням стосовно них
кримінальної справи - до набрання законної сили винесеним щодо них
вироком, до винесення постанови суду про закриття справи, ухвали
(постанови) суду про застосування заходів медичного чи виховного
характеру або до закриття кримінальної справи судом, прокурором,
слідчим, органом дізнання;
 
  3) щодо осіб безвісно відсутніх - до їх розшуку або до
набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно
відсутніми або про оголошення їх померлими;
 
  4) щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці
або вчиненні злочину, - до шести місяців;
 
  5) щодо здійснення розвідувальних заходів в інтересах
безпеки суспільства і держави - до завершення розвідувальних
заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення; ( Частину
першу статті 9-1 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 3111-III
( 3111-14 ) від 07.03.2002 )
 
  6) щодо осіб, стосовно яких є дані про їх участь або
причетність до терористичної діяльності, терористичної групи чи
терористичної організації, а так само до матеріального,
організаційного чи іншого сприяння створенню терористичної групи
чи терористичної організації, - до 5 років. ( Частину першу статті
9-1 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 965-IV ( 965-15 ) від
19.06.2003 )
 
  За наявності даних, отриманих у ході ведення
оперативно-розшукової справи, про участь особи у підготовці або
вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину строк ведення справи
може бути продовжений до 12 місяців начальниками головних,
самостійних управлінь Міністерства внутрішніх справ України,
Центрального управління Служби безпеки України, головних
управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України та
податкової міліції Державної податкової адміністрації України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
регіональних органів та органів військової контррозвідки Служби
безпеки України, розвідувального органу спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного
кордону, територіальних органів спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного
кордону, Головою Державної прикордонної служби України, Головою
Служби зовнішньої розвідки України, керівником розвідувального
органу Міністерства оборони України або їх заступниками. ( Частина
друга статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 965-IV
( 965-15 ) від 19.06.2003, N 2600-IV ( 2600-15 ) від 31.05.2005,
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 )
 
  Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової
справи, але не більш як до 18 місяців, може бути здійснено
Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки
України, першим заступником Голови Державної податкової
адміністрації України - начальником податкової міліції, а також
Головою Державної прикордонної служби України, Головою Служби
зовнішньої розвідки України, керівником розвідувального органу
Міністерства оборони України та начальником Управління державної
охорони України. ( Частина третя статті 9-1 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 2600-IV ( 2600-15 ) від 31.05.2005, N 3200-IV
( 3200-15 ) від 15.12.2005 )
 
  Продовження строків ведення оперативно-розшукових справ щодо
іноземці

Вернуться в раздел