Штаб мониторинга деятельности правоохранительных органов


Общественный совет при ГУМВД Украины в Харьковской области

Громадська рада - є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим

органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами,

здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади (ОВВ), налагодження

ефективної взаємодії зазначених органів із громадськістю, врахування
громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

По-перше, громадська рада не лише виконує консультативно-дорадчу функцію, а й
покликана забезпечувати громадський контроль за діяльністю ОВВ у певних сферах.

По-друге, вона формується на виборних засадах на основі добровільного виявлення інститутами

громадянського суспільства бажання бути представленими в ній.
Керівник ОВВ затверджує склад ради виключно на підставі результатів виборів
її членів. Інші види подібних консультативно-дорадчих органів формуються
керівником ОВВ самостійно, на власний розсуд. Окрім того, до таких рад не можуть бути включені представники ОВВ.

Основними завданнями громадської ради є:
• створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в
управлінні державними справами;
• здійснення громадського контролю за діяльністю ОВВ;
• сприяння врахуванню ОВВ громадської думки під час формування та реалізації
державної політики.

Отже, громадські ради є одним із механізмів реалізації статті 38 Конституції України,
яка закріплює право громадян брати участь в управлінні державними справами.

Водночас громадська рада має створювати умови для реалізації цих конституційних положень.

Відповідно до цього громадська рада:

• є одним із ключових учасників процесу організації та проведення ОВВ
консультацій із громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики;
• подає ОВВ, при якому вона утворена, обов’язкові для розгляду пропозиції
щодо:
1. підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та
реалізації державної політики у відповідній сфері,
2. вдосконалення роботи ОВВ;
• збирає, узагальнює та подає ОВВ інформацію про пропозиції громадських
організацій щодо розв’язання питань, які мають важливе суспільне значення;
• організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку
галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;
• Реалізовуючи функцію громадського контролю, громадська рада:
1 проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності ОВВ
та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових
актів;
2 контролює, якою мірою ОВВ ураховує пропозиції та зауваження громадськості;
3 контролює дотримання ОВВ нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;