Штаб мониторинга деятельности правоохранительных органов


Вернуться в раздел

КЛОПОТАННЯ Про відкладення слухання справи в зв’язку з необхідністю підготовки документів

_______________________________________
відПІБ
______________________________________
(місце проживання)
КЛОПОТАННЯ
 Про відкладення слухання справи в зв’язку з необхідністю підготовки документів
«____» _________________ 200__ року біля «___» годин «___» хвилин в районі _____________________________________________________________
(указать улицу, квартал и т.п.)
________________________________________________________________________________
(указать населённый пункт)
 я___________________________________________, керуючи автомобілем _____________________________ держ. номер __________________, який належить ____________________________ був зупинен рабітником(ами) міліції, у зв’язку з підозрою в скоєнні правопорушення , передбаченого ст. _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення надає мені право подавати клопотання.
У відповідності із ст. 33 Кодексу України про адміністративні правопорушення, при накладенні стягнення враховується: характер правонарушения, особистість порушника, ступінь провини, майнове положенння порушника, обставини, що пом’якшують та отяжують відповідальність.
Крім того, при ррозгляді справи обов’язково повинно бути з’ясовано обставини, що пом’якшують або отяжують провину порушника та інші обставини, що мають значення для справи (ст. 280 КоАП).
Враховуючи те, що в даний час з’ясувати та документально підтвердити обставини, які пом’якшують або отяжують мою провину та інші обставини, що мають значенння для справи неможливо, існує необхідність відкласти слухання справи для надання мені можливості підготувати пакет документів, якими можливо підтвердити обставини, що пом’якшують або обтяжують мою провину (якщо така бу¬де встановлена) та інші обставини, , що мають значення для справи, в тому числі і мою особистість, ступінь провины (якщо така буде встановлена), моє майнове становище.
Враховуючи вище згадане, з цілью забезпечення найбільш повного, всебічного, об’єктивного та своєчасного розгляду справи , керуючись ст. ст. 33, 268, 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -
ПРОШУ:
1. Відкласти слухання справи не меньше ніж на три доби.
2. Про дату, час та місце розгляду справи прошу повідомити письмово.


«___» ____________ 200__ року ______/___________________/  

 

Вернуться в раздел