Штаб мониторинга деятельности правоохранительных органов


Вернуться в раздел

ПАМЯТКА ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПОЯСНЕНИЙ К ПРОТОКОЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ

 Памятка по составлению пояснений к протоколу об административном правонару¬шении о превышении скорости
На что обращать внимание в тексте протокола и обстоятельствах происшедшего:
Наличие других транспортных средств, скорость которых может быть предъявлена Вам; правильность установки знаков 5.45 (начало населённого пункта) и 5.46 (конец насе¬лённого пункта) – на границе фактической застройки, прилегающей к дороге; зона дей¬ствия знаков ограничения скорости (до ближайшего перекрёстка или конца населённо¬го пункта); наличие пломбировки на приборе, которым измеряется скорость, и докумен¬тов о допуске данного типа средства измерительной техники к применению в Украине и о поверке данного экземпляра средства измерительной техники; указание в протоколе точного значения скорости, типа и серийного номера средства измерительной техники, которым она измерена, погрешность прибора при измерениях.
Что писать в пояснениях к админпротоколу в зависимости от указанных обстоятельств:
Виміряна швидкість належить іншому транспортному засобу (по можливості вказати марку і номер), доказів її належності моєму транспортному засобу – немає, на порушен¬ня п.2.1 Інструкції, затвердженої наказом МВС №1217, не надано фото- або відеодоказів належності виміряної швидкості саме моєму транспортному засобу; Швидкість виміряно поза межами зони обмеження, встановленого заборонним знаком (після перехрестя або кінця населеного пункту); Різниця між виміряною швидкістю і тією, за рух з якою не пе¬редбачено відповідальності, не виходить за межі похибки вимірювань;
Відсутні документи про допуск даного засобу вимірювальної техніки до застосуван¬ня в Україні, повірку, похибки при вимірюваннях, що робить вимірювання незаконними у відповідності до Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність”;
Знаки 5.45, 5.46 встановлені із порушенням вимог ПДР – не на межі забудови, що прилягає до дороги, а на значній відстані від неї, за таких умов вважати, що зазначе¬на територія відповідала обом ознакам населеного пункту (забудована та позначена відповідними знаками) у п.1.10 ПДР не можна, отже, не можна вважати, що ділянка, на якій виміряна швидкість, відноситься до населеного пункту.


 

Вернуться в раздел