Штаб мониторинга деятельности правоохранительных органов


Вернуться в раздел

ПАМЯТКА ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПОЯСНЕНИЙ О СОЗДАНИИ АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКИ

Имелись ли реально участники дорожного движения, которым роздана опасность или препятствие; какие именно действия они предприняли, и были ли их действия рез¬кими; указаны ли их данные в протоколе об административном правонарушении в каче¬стве потерпевших или свидетелей
Что писать в пояснениях к админпротоколу в зависимости от указанных обстоятельств:
Викласти, у разі незгоди із самим порушенням, свої аргументи про цю незгоду.
Учасників дорожнього руху, яким ніби-то було створено аварійну обстановку, насправді не було, аварійна обстановка нікому не створювалася, різкої зміни швидкості або напрям¬ку руху, інших заходів для забезпечення безпеки ніхто не вживав; Даних осіб, яким ніби-то була створена аварійна обстановка, у протоколі не вказано (на момент пред’явлення мені протоколу), незважаючи на те, що відповідно до КпАП України такі особи є свідками або потерпілими, й у разі їх наявності (яка є обов’язковою, якби була дійсно створена аварійна обстановка) їх дані повинні бути вказані у протоколі на підставі ст..256 КпАП, без цього прото¬кол є невідповідним вказаній нормі закону і не може бути розглянутий.

 

Вернуться в раздел