Штаб мониторинга деятельности правоохранительных органов


Вернуться в раздел

ЖАЛОБА НА БЕСПРИЧИННУЮ ОСТАНОВКУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

В случае, если Вас беспричинно остановили сотрудники ГАИ (без нарушений с Ва¬шей стороны или даже подозрений на таковые), Вы можете обжаловать эти их незакон¬ные действия. Скачайте жалобу. Подставьте в неё необходимые даные - адресата (целе¬сообразно подавать жалобу начальнику УГАИ региона или ГУМВД Украины в регионе), свои, место, время конфликта и пр. Изымите из жалобы те выделенные цветом абзацы, которые не относятся к Вашему конкретному случаю. После чего, подписав, отошлите жалобу заказным письмом с уведомлением о вручении на служебный адрес должност¬ного лица, на чьё имя она подаётся.
Начальнику  
 
(Підставити посаду начальника та адресу органу ДАІ або ГУМВС України у регіоні)
Від:  
(Підставити свої ПІБ та адресу)

СКАРГА.
„___” 20__р.,  
(Підставити дату та місце подій)
під час керування транспортним засобом  
(Підставити марку, модель, державний номерний знак)
мене було зупинено співробітником ДАІ  
 
(Підставити відомі дані співробітника ДАІ, - ПІБ, звання та посаду, або номер нагрудного знаку, або номерний знак патрульного транспортно¬го засобу, тощо).
Зазначений співробітник ДАІ не представився (представився нерозбірливо), на протиріччя вимогам ч.2 ст.5 Закону України „Про міліцію”, і усі вказані відомості про нього стали відомі вже у процесі подальшого спілкування.
Коли я, забажавши реалізувати своє право, передбачене ч.1 ст.16 Закону України „Про дорожній рух”, п.2.14 „в” ПДР, знати причину зупинки транспортного засобу, задав це питання працівнику ДАІ, то отримав відповідь: „Перевірка документів”, „Спецоперація”, „Перевірка технічного стану”.
Зазначені дії співробітника міліції я вважаю незаконними з таких підстав.
У відповідності до Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ (затверджено Постановою КМ України від 14 квітня 1997 р. N 341), а саме пп..5 п.5 зазначеного Положення, Державтоінспекція має право:
5) зупиняти транспортні засоби у разі порушення вимог правил, норм та стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про їх технічну несправність або забруднення довкілля, а також у разі наявності даних про те, що вони використовуються з протиправною метою
Як видно з наведеного, цей перелік є вичерпним. Ніяких інших підстав для зупинки транспортного засобу зазначене Положення не знає. І це недаремно.
У відповідності до ст..11 Закону України „Про міліцію”, міліція має право: 2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо до¬держання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію;
Тобто єдиною підставою для перевірки документів особи може бути підозра грома¬дянина у вчиненні правопорушення.
Мені про будь-які підозри у вчинені правопорушення співробітником міліції повідомлено не було.
Термін „спецоперація” як підстава для зупинки транспортного засобу або перевірки документів законодавством України теж не визначений, і як така підстава не передбачений.
Ст.. 35 Закону України „Про дорожній рух” передбачає, що перевірка технічного ста¬ну проводиться виключно (це є важливим для розуміння незаконності вимог Наказу) упо¬вноваженими суб’єктами господарювання, що мають відповідну ліцензію. Таким чином, не може йти мови про проведення такої перевірки посадовими (службовими) особами органу державної влади. Тим більше, що ст.8 Господарського кодексу України прямо передбачає, що органи державної влади та управління не є суб’єктами господарювання, а отже, вони не мо¬жуть ані мати відповідних ліцензій, ані взагалі проводити такі перевірки.
Більше того. Ст.35 Закону „Про дорожній рух” передбачає єдиний випадок перевірки технічного стану транспортних засобів – державний технічний огляд. Інших випадків примусової, обов’язкової для власників транспортних засобів та водіїв перевірки технічного стану зазначений закон не передбачає взагалі.
Між тим, у відповідності до ст.19 Конституції України, посадові (службові) особи органів державної влади можуть діяти виключно у межах, способом та у порядку, що пря¬мо передбачені законом. Таким чином, така перевірка у відповідності до закону не може бути проведена взагалі.
Більше того. В умовах, які можна забезпечити при зупинці транспортного засобу, зо¬крема, безпосередньо на дорозі, неможливо забезпечити відповідність перевірок ДСТУ 3649-97 „Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю”, а також повну відповідність вимірювань та засобів вимірювальної техніки (на які, у даному випадку, поширюється державний метрологічний контроль та нагляд) вимогам Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність”.
У відповідності до п.3.3 Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України (затверджено Наказом МВС від 13.11.2006 N 1111), завданням ДПС є, зокрема:
3.3. Забезпечення безпечного й безперебійного руху транспортних засобів.
Більше того. До обов’язків співробітників ДПС та ж Інструкція прямо відносить:
7.1.2. Організовувати безпечний та безперешкодний процес дорожнього руху.
Очевидно, що безпричинні або з тих причин, що не передбачені законодавством, зупин¬ки транспортного засобу, порушують законодавство, нормативні документи, які регулюють діяльність підрозділів ДПС та МВС взагалі, а також порушують мої права, як учасника руху.
На підставі викладеного, керуючись стст.5-7 Закону України „Про звернення громадян”,
ПРОШУ:
1). Вжити заходів дисциплінарного характеру до службової (посадової) особи ДАІ, яка вчинила дії, що порушують законодавство, та керівників підрозділу ДАІ, які допуска¬ють такі порушення працівниками при організації несення ними служби;
2). Дати відповідь у порядку та у терміни, передбачені ст.20 Закону України „Про звернення громадян”.
„___” 20___р. (Підпис)

 

Вернуться в раздел