Штаб мониторинга деятельности правоохранительных органов


Вернуться в раздел

ЖАЛОБА НА НЕПРИНЯТИЕ СОТРУДНИКАМИ ГАИ МЕР ПО НАРУШЕНИЮ ПДД ПЕШЕХОДАМИ ИЛИ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ СО СПЛОШНЫМ ПОТОКОМ ПЕШЕХОДОВ

 Предлагается подавать жалобы на бездействие сотрудников ГАИ, когда они самоустра¬няются от пресечения нарушений ПДД пешеходами, или в случаях, когда на пешеходном пе¬реходе наличествует сплошной поток пешеходов (возле рынков и пр.), в связи с чем прое¬хать его без нарушения ПДД невозможно, вместо регулирования движения, привлекают к административной ответственности водителей за нарушение приоритета пешеходов. В та¬ких случаях (независимо от того, привлекали ли лично Вас к административной ответствен¬ности) Вы можете обжаловать эти их незаконные действия. В случае достаточно массовой по¬дачи подобных жалоб это может привести к тому, что при организации работы ГАИ будет об¬ращено специально внимание на пресечение нарушений пешеходов, и уделено внимание регулированию движения на таких переходах. Скачайте жалобу. Подставьте в неё необходи¬мые даные - адресата (целесообразно подавать жалобу начальнику УГАИ региона или ГУМВД Украины в регионе), свои, место, время конфликта и пр. Изымите из жалобы те выделенные цветом абзацы, которые не относятся к Вашему конкретному случаю. После чего, подписав, отошлите жалобу заказным письмом с уведомлением о вручении на служебный адрес долж¬ностного лица, на чьё имя она подаётся.

Начальнику  
 
(Підставити посаду начальника та адресу органу ДАІ або ГУМВС України у регіоні)
Від:  
 
(Підставити свої ПІБ та адресу)
СКАРГА
„___” 20__р.,  
(Підставити дату та місце подій)
я спостерігав співробітника ДАІ  
  ,
(Підставити відомі дані співробітника ДАІ, - ПІБ, звання та посаду, або номер нагруд¬ного знаку, або номерний знак патрульного транспортного засобу, тощо).
який не реагував на порушення ПДР пішоходами, які відбувалися у безпосередній близькості до його місцезнаходження, та створювали перешкоду та небезпеку для руху
транспортних засобів.  
 
(Можна вказати конкретні обставини, зокрема, характер порушень пішоходів, їх кількість, прикмети тощо.)
Також зазначеним співробітником ДАІ вживалися заходи для зупинки транспор¬тних засобів, водії яких проїздили пішохідний перехід, на якому спостерігався суцільний потік пішоходів (через наявність місць концентрації людей поряд), тому перетнути його без порушення ПДР було взагалі неможливо, замість регулювання руху на зазначеному переході, для забезпечення руху транспортних засобів та пішоходів.
У відповідності до п.3.3 Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України (затверджено Наказом МВС від 13.11.2006 N 1111), завданням ДПС є, зокрема:
3.3. Забезпечення безпечного й безперебійного руху транспортних засобів.
Більше того. До обов’язків співробітників ДПС та ж Інструкція прямо відносить:
7.1.2. Організовувати безпечний та безперешкодний процес дорожнього руху.
Більше того. Відповідно до цієї ж Інструкції співробітник ДПС зобов’язаний:
7.1.9. Регулювати дорожній рух, у тому числі з використанням відповідних жестів, які наведені в переліку жестів інспектора (додаток 1).
7.1.5. Постійно контролювати дотримання учасниками дорожнього руху установле¬
них правил, норм і стандартів, діючих у сфері безпеки дорожнього руху.
Слід обов’язково зазначити, що до цих учасників руху, безумовно, відносяться і пішоходи, і чому зазначений співробітник ДАІ не реагував на порушення вимог ПДР з їх боку, незрозуміло.
7.1.6. Попереджувати та припиняти злочини, а також адміністративні правопору¬
шення, у межах своєї компетенції застосовувати до порушників заходи адміністративного
впливу та примусу.
Відповідно до вимог Інструкції, одними з основних методів несення служби є:
12.7.3. Застереження учасників дорожнього руху від порушень правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.
12.7.4. Втручання при правопорушеннях.
12.7.5. Очевидно, що цього співробітник ДАІ у даному випадку не виконав.
Аналогічним чином співробітником ДАІ не вживалося заходів для забезпечення без¬перешкодного процесу дорожнього руху, замість цього провокувалися умови для вчи¬нення адміністративних правопорушень, а не здійснювалися профілактичні дії з метою їх запобігання. Такі дії співробітника ДАІ, як і самоусунення від обов’язку регулювати дорожній рух, не можуть бути прийнятними.
Очевидно, що такі дії порушують законодавство, нормативні документи, які регулюють діяльність підрозділів ДПС та МВС взагалі, а також порушують права учасників дорожнього руху.
На підставі викладеного, керуючись стст.5-7 Закону України „Про звернення громадян”,
ПРОШУ:
1). Вжити заходів дисциплінарного характеру до службової (посадової) особи ДАІ, яка вчинила дії, що порушують законодавство, та керівників підрозділу ДАІ, які допуска¬ють такі порушення працівниками при організації несення ними служби;
2). Дати відповідь у порядку та у терміни, передбачені ст.20 Закону України „Про звернення громадян”.
„___” 20___р. (Підпис)


 

Вернуться в раздел